امبدینگ (کاشت نخ)

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

دوره های پیشنهادی

پیراپزشکی
طب سوزنی
زیبایی و بهداشت