داروشناسی

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

به نام خدا

دوره داروشناسی
 1. تاریخچه پیدایش داروها
 2. طرزساخت داروهای شیمیایی همراه با فرمولاسیون واندیکاسیون و دستور مصرف آنها
  حداقل ۳۰مورد
 3. طرزساخت داروهای گیاهی همراه با فرمولاسیون واندیکاسیون و دستور مصرف آنها
  حداقل ۳۰مورد
 4. فارماکولوژی داروها(شیمیایی و گیاهی)
 5. طرزساخت داروهای مایع
 6. طرزساخت داروهای نیمه جامد
 7. مبحث داروهای رسمی وداروهای غیر رسمی
 8. تقسیم بندی داروها از نظر منبع تهیه ساخت آنها (شیمیایی..گیاهی..جانوری..املاح معدنی و…..)
 9. توزیع داروها دربافت های مختلف بدن
 10.  بررسی اشکال داروهای شیمیایی و گیاهی
 11. بررسی نامهای داروها ژنریک وتجاری وموارد مصرف آنها(اندیکاسیون)
 12. بررسی دوزهای داروهاوعوارض جانبی آنها (ساید افکت)
 13. وضعیت گروههای بارداری از نظر سازمان غذا و داروی معتبر جهان (FDA)
 14. بررسی داروهای گیاهی اعم از موارد مصرف آنها (اندیکاسیون)
 15. عوارض جانبی آنها (ساید افکت)
 16. بررسی گروه بارداری داروی گیاهی
 17. مواد اولیه و ترکیبات آنها از نظر طب سنتی و گیاهان دارویی
 18. ماده اولیه موثره گیاهان دارویی وگیاهان دارویی