به نام خدا
سلام بزرگوار

آموزش طب سنتی و اسلامی

✅ شرکت برای عموم آزاد هست.مدت دوره 24 ساعت

✅ سه جلد کتاب کاربردی در صورت سفارش ارسال میگردد.

✅ دوره خصوصی هم طبق زمانبندی متقاضی برگزار خواهد شد.

✅ داشتن مدرک دیپلم یا اخذ مدرک دیپلم در زمان دریافت گواهی ضروری می باشد.

✅ به فراگیران عزیز مدرک بین المللی و نامه کارورزی اعطا میگردد.

✅ مدرک سازمان بهداشت و یا مدرک دانشگاهی در صورت تقاضای متقاضی اعطا می گردد.