طب سوزنی

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

20 ساعت

تاریخ برگزاری

دوشنبه 12 تیر

ساعت برگزاری