به نام خدا

فیزیوتراپی از جمله حیطه های پیراپزشکی در شاخه توانبخشی است که این امکان را برای مدد جویان فراهم می کند تا بتوانند مشکلات حرکتی مربوط به عصب و عضله را با دریافت خدمات فیزیوتراپی، بر طرف کرده و یا بهبود بخشند.

ایجاد توانایی حداکثری برای بیمارانی که قادر به تحرک کافی نیستند با استفاده از تمرینات و خدمات فیزیوتراپی، امری رایج و تضمین شده است.

آشنایی با ابزار آلات و تجهیزات این دانش، و شناخت درست نواقص و مناطقی که نیاز به مراقبت و ورزش دارند، از سری تخصص هایی است که در این دوره ها به فیزیوتراپیست ها آموزش داده می شود.

سرفصل های آموزشی دوره دستیار فیزیوتراپی
آشنایی با روانشناسی برقرار ارتباط با بیمار
آشنایی با مشکلات حرکتی بیماران
آشنایی با تجهیزات و وسایل فیزیوتراپی
آشنایی با آناتومی بدن پیرامون عصب و عضله
آماده کردن و چیدن ابزار آلات پیش از شروع فیزیوتراپی
ارشاد و راهنمایی بیماران قبل و در حین انجام فیزیوتراپی
انجام تمرینات تجویز شده از سوی متخصص برای بیمار
گزارش نویسی و ارائه نتایج حاصل از تمرینات و اقدامات پزشکی فیزیوتراپی به متخصص مربوطه

فیزیوتراپی از جمله حیطه های پیراپزشکی در شاخه توانبخشی است که این امکان را برای مدد جویان فراهم می کند تا بتوانند مشکلات حرکتی مربوط به عصب و عضله را با دریافت خدمات فیزیوتراپی، بر طرف کرده و یا بهبود بخشند.

ایجاد توانایی حداکثری برای بیمارانی که قادر به تحرک کافی نیستند با استفاده از تمرینات و خدمات فیزیوتراپی، امری رایج و تضمین شده است.

آشنایی با ابزار آلات و تجهیزات این دانش، و شناخت درست نواقص و مناطقی که نیاز به مراقبت و ورزش دارند، از سری تخصص هایی است که در این دوره ها به فیزیوتراپیست ها آموزش داده می شود.

Hk, [16.05.23 08:31]
معرفی بازار کار دستیاری فیزیوتراپی
فیزیوتراپی از جمله اقدامات پزشکی است که از قدیم الایام مورد توجه بیماران و متخصصان این حیطه قرار گرفته است.

در این علم به دلیل کمک رسانی های مفید برای اصلاح مشکلات حرکتی افراد، علاقمندی های گسترده ای وجود دارد.

درمعرفی بازار کار دستیار فیزیوتراپی باید بگوییم تا زمانی که افراد نیاز به اقدامات پزشکی در زمینه رفع نواقص حرکتی خود دارند، نیاز به دستیارانی که بتوانند این اقدامات را برای این بیماران انجام دهند نیز وجود خواهد داشت.

فیزیوتراپی علمی است که مراجعان آن از کودکان تا بزرگسالان هستند و به همین دلیل شمول و وسعت آن، دارای بازار کار دائمی و بسیار رایجی است.

فیزیوتراپی از جمله حیطه های پیراپزشکی در شاخه توانبخشی است که این امکان را برای مدد جویان فراهم می کند تا بتوانند مشکلات حرکتی مربوط به عصب و عضله را با دریافت خدمات فیزیوتراپی، بر طرف کرده و یا بهبود بخشند.

ایجاد توانایی حداکثری برای بیمارانی که قادر به تحرک کافی نیستند با استفاده از تمرینات و خدمات فیزیوتراپی، امری رایج و تضمین شده است.

آشنایی با ابزار آلات و تجهیزات این دانش، و شناخت درست نواقص و مناطقی که نیاز به مراقبت و ورزش دارند، از سری تخصص هایی است که در این دوره ها به فیزیوتراپیست ها آموزش داده می شود.

درآمد دستیار فیزیوتراپی
برای تخمین درآمد دستیار فیزیوتراپی می توان گفت یک دستیار تازه کار و بدون سابقه در حدود ۷ الی ۸ میلیون تومان در ماه از این کار می تواند کسب درآمد کند.

همچنین پارامترهای دیگری مانند سابقه کار، میزان تخصص، ساعات کاری و نوع مرکز فیزیوتراپی نیز تاثیرات مستقیمی بر افزایش یا کاهش این دستمزد خواهد داشت.

در صورتی که فرد دارای سابقه کار مناسب و تخصص کافی باشد و در مرکز معتبری در حال کار باشد، دستمزد دستیار فیزیوتراپی در حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیون تومان در ماه نیز تخمین زده می شود.