سلام بزرگوار

کارگاه آموزشی
عطاری یا خواص گیاهان دارویی

آموزش های کاربردی با هدف تولید و اشتغال:

در 3روز حضوری یا مجازی

دوره عمومی حضوری 2.5 میلیون
یا مجازی 1.5 میلیون

در صورت درخواست مدرک:
مدرک بین المللی 500 هزار تومن
یا مدرک معتبر داخلی 1 میلیون
اضافه می شود.

✅ شرکت برای عموم آزاد هست. مدت دوره 16 ساعت به همراه پشتیبانی و فیلم های آموزشی جزوات
✅ دوره بصورت خصوصی هم در صورت اعلام متقاضی برگزار خواهد شد.