agriAB

برنامه کلاس ها  

sample image برنامه کلاس هاي آموزشگاه اتي نگرمهر
ادامه مطلب

بسته های آموزشی 

sample imageبسته هاي آموزشي شرکت مهندسي آتي نگرمهر
ادامه مطلب

ورود به سایت 

پرداخت اینترنتی  

مبلغ مورد نظر خود را درج بفرمایید
مبلغ به تومان:
توضیحات :
پرداخت بوسیله درگاه شتاب

اشتراک خبرنامه پیام کوتاه شماره همراه:

عضویت لغو عضویت

لطفا شماره خود را بدرستی وارد نمائید!

اوقات شرعی آتی نگرمهر ، هیچگونه شعبه و نمایندگی مجاز برگزاری دوره آموزشی و یا فروش زالو در سطح ایران و خارج از کشور ندارد و هر گونه سوء استفاده از نام و آرم این شرکت پیگرد قانونی دارد.

جهت حصول اطمینان هر گونه عقد قرارداد با شماره 02166967620 تماس حاصل فرمایید. با تشکر

راهنمای اخذ مجوز گلخانه

روند اخذ مجوز های احداث گلخانه
روند صدور پروانه ها
1-  اخذ مدارک، بررسی و تکمیل پرونده متقاضی حسب ضوابط نظام گلخانه ای توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی حداکثر طی دو ماه
2- اتخاذ تصمیم در کمیته فنی صدور پروانه های استان
3 - پرداخت هزینه های بررسی و صدور پروانه ها به سازمان نظام مهندسی استان

پروانه تاسیس
مراحل صدور پروانه تاسیس به شرح ذیل می باشد:
1-  ارائه درخواست کتبی متقاضی به همراه کلیه مدارک لازم به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
2- ارجاع متقاضی به اشخاص حقیقی و حقوقی د ارای رتبه مرتبط سازمان نظام مهندسی برای امور کارشناسی و تائید طرح توجیهی متقاضی در مدت زمان دو ماه
3- اخذ مدارک، بررسی و تکمیل پرونده متقاضی برای صدور پروانه تاسیس توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
4-  بررسی و اعلام نظر در کمیته فنی صدور پروانه استان (مستقر در سازمان نظام مهندسی)
5-  معرفی مهندس سازه، مشاور، پیمانکار و ناظر واجد صلاحیت
6- صدور پروانه تاسیس
 

پروانه بهره برداری
مراحل صدور پروانه بهره برداری به شرح ذیل است:
1-  ارائه درخواست کتبی متقاضی مبنی بر صدور پروانه بهره برداری به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
2-  تکمیل فرم گواهی پایان کار توسط مهندس ناظر پروژه و ارائه آن به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
3-  اخذ مدارک، بررسی و تکمیل پرونده متقاضی برای صدور پروانه بهره برداری و تطبیق با طرح اولیه طبق فرم گواهی پایان کار احداث گلخانه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
4-  بررسی و اعلام نظر در کمیته فنی صدور پروانه های استان
5-  صدور پروانه بهره برداری
شرایط زمین، آب، برق و سوخت
زمین
شرایط زمین از نظر اسناد مثبته
- زمین دارای سند رسمی یا بنچاق
- زمین استیجاری
تبصره 1: قرارداد اجاره از سوی دفاتر اسناد رسمی تنظیم ومدت اعتبار آن حداقل 10 سال ه و از تاریخ صدور پروانه تاسیس میباشد. (قراردادهای اجاره در اراضی ملی و دولتی از شروط این تبصره مستثنی میباشند).
ب) وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک مربوط
- نمونه برداری خاک و ارسال آن به آزمایشگاه تجزیه خاک مورد تائید باید تحت نظارت کارشناس دارای صلاحیت (رتبه از سازمان نظام مهندسی ) مورد تائید سازمان نظام مهندس ی کشاورزی و منابع طبیعی استان صورت گیرد و ارائه آن جهت اخذ مجوزها لازم و ضروری است.
آب
میزان آب جهت فعالیتهای گلخانه ای از نظر کمیت و کیفیت با توجه به نیاز آبی گیاه و مص ارف برابر برآ ورد اولیه در طرح می تواند از منابع مختلف از جمله : قنات دائمی، چشمه دائمی، رودخانه دائمی، آب سدهای دائمی و چاههای کشاورزی پس از تایید حق آبه از شرکتهای سهامی آب منطقه ای استان و یا شهرستان تامین گردد . خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بهداشتی آب پس از آزمون تجزیه به عنوان مدارک قابل وثوق از متقاضی اخذ می گردد.
برق
برای انجام فعالیتهای گلخانه ای تامین م یزان برق کافی از ضروریات طرح می باشد. میزان برق با توجه به سطح گلخانه و نوع تجهیزات به کار رفته در برآورد اولی ه در طرح، پیش بینی و محاسبه م یگردد و ارائه موافقت اداره برق شهرستان برای تأمین برق ضروری است و تعبیه موتور ژنراتور مولد برق بعنوان تامین کننده اضطراری، علاوه بر تامین برق به صورت سراسری، الزامی است.
سوخت
- رعایت استانداردهای سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور الزامی است.
- ایجاد منابع ذخیره سوخت دوم متناسب با شرایط اقلیمی و متراژ گلخانه الزامی است.
مدارک عمومی
مدارک مربوط به زمین
- در مورد اراضی دارای سند مالکیت ارائه بنچاق ، اصل اسناد مالکیت به همراه یک نسخه تصویر آن (فتوکپی برابر اصل مدارک) ضروری است.
- در مورد اراضی استیجاری، ارائه اجاره نامه رسمی غیر قابل فسخ به مدت حداقل 10 سال که به این منظور صادر و تنظیم گردیده است (یک نسخه تصویر برابر اصل آن)
مدارک مربوط به شناسائی محل
- در مورد ارا ضی دارای سند، ارائه فتوکپی نقشه تفکیکی پلاک اصلی که پلاک های فرعی در آن مشخص شده و به تائید اداره ثبت اسناد شهرستان رسیده باشد.
مدارک مربوط به تامین آب
- ارائه گواهی درخصوص میزان آب مورد نیاز گلخانه و یا واحد قارچ خوراکی برابر برآورد اولیه طرح
- ارائه مجوز بهره برداری از شرکت های سهامی آب منطقه ای استان و یا شهرستان مبنی بر بلامانع بودن استحصال آب از منابع دائمی معرفی شده
مدارک مربوط به تامین انرژی
1-4-1-2 برق
ارائه موافقت نامه تامین میزان برق مورد نیاز از طرف شرکت توزیع برق استان ویا شهرستان مربوطه
2-4-1-2 گاز
ارائه موافقت از نمایندگی شرکت ملی گاز مبنی بر تامین میزان گاز مصرفی مورد نیاز گلخانه یا واحد پرورش قارچ خوراکی
3-4-1-2 نفت گاز (گازوئیل)
ارائه موافقت از نمایندگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مبنی بر تامین میزان گازوئیل م صرفی مورد نیاز گلخانه یا واحد پرورش قارچ خوراکی
حداقل های سطح و تولید برای احداث گلخانه
- حداقل مساحت مفید گلخانه (پیوسته و زیر پوشش واحد) 3000 مترمربع می باشد.
- حداقل فاصله محدوده تأسیسات گلخانه ها، رودخانه و دریا (عوارض طبیعی )، محدوده دامداریها و صنایع آلوده کننده (مانند

 

 
موارد فنی قبل از ساخت، حین ساخت و داخل گلخانه
موارد فنی قبل از ساخت گلخانه
- جهت باد غالب: بهتر است طول گلخانه ها نسبت به جهت باد غالب منطقه عمود باشد. (به دلیل امکان مقاوم سازی بیشتر سازه  و نیز استفاده از تهویه مناسب در گلخانه).
- عرض جغرافیائی: گلخانه ها در عرض های جغرافیائی پائین تر از 40 درجه شمالی باید در امتداد شمال - جنوب ساخته شوند تا از نور زمستانه به نحو مطلوب استفاده شود. به همین دلیل با توجه به اینکه کشور ایران در محدوده 27 الی 39 درجه شمالی واقع شده است، احداث گلخانه در کشور باید در جهت شمالی – جنوبی باشد.
موارد فنی در حین ساخت گلخانه
- رعایت اصول فنی احداث گلخانه توسط شرکتهای گلخانه ساز دارای رتبه و صلاحیت مرتبط از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و نیز تهیه آنالیز تحلیلی (استاتیکی) سازه گلخانه پیشنهادی توسط این شرکت ها ضروری می باشد.
به طوری که موارد ذیل رعایت گردد:
- فونداسیون مناسب با توجه به شرایط اقلیمی منطقه ( حداکثر مطلق سرعت باد، جهت باد، حداکثر مطلق میزان بارش و بافت خاک)
- جنس اسکلت گلخانه باید محکم و ضد زنگ باشد (آلومینیومی، فولادی و گالوانیزه)
- استفاده از اتصالات پیچ و مهر های در ساخت و سازه گلخانه الزامی است.
- توسعه و احداث گلخانه های غیرفنی با اسکلت چوبی، گلخانه های تونلی تک قلو و گلخانه های فلزی با اتصالات جوشی مورد تائید نمی باشد.
- سازه باید نسبت به میزان باد (حداقل 120 کیلومتر در ساعت) ، بار برف (حداقل 50 کیلوگرم در مترمربع) و بار محصول کشت شده در داخل و بار پوشش مقاومت داشته باشد (بارهای مرده و زنده رعایت گردد).
- ارتفاع گلخانه تا زیر ناودانی باید بیش از 3 متر و تا تاج گلخانه حداقل 5 متر باشد.
- حداقل 25 % از سطح جانبی گلخانه را بدون احتساب فن و پد، دریچه های سقفی و جانبی تشکیل می دهد.
- استفاده از پوششهای پلاستیکی UV دار در گلخانه الزامی است.

- نصب سیستم کنترل کننده اقلیمی به منظور کنترل حداقل سه فاکتور دی اکسیدکربن، دما و نور الزامی است.
موارد فنی داخل گلخانه
نور
باتوجه به نقش تعیین کننده نور در فتوسنتز گیاه و تأمین بخشی از دمای گلخانه، تنظیم نور (شدت، تابش و نوع منبع روشنائی) درون گلخانه با در نظر گرفتن نوع محصول و اقلیم منطقه صورت گیرد. لازم به ذکر است که شدت نوری لازم برای گیاهان گلخانه ای بین 10000 تا 70000 لوکس می باشد و استفاده از دستگاه نورسنج، لوکس متر در گلخانه ها با توجه به شرایط اقلیمی منطقه (ابرناکی) الزامی است.
دما
باتوجه به نقش تعیین کننده دما در فعالیت رویشی و زایشی گیاه و افزایش عملکرد محصول و کنترل آفات و بیماریها، استفاده از تجهیزات کنترل کننده دما باتوجه به نوع محصول و اقلیم منطقه جهت تأمین دمای مناسب الزامی است. دامنه دمای مناسب تعداد زیادی از محصولات گلخانه ای حداقل 15 درجه و حداکثر 35 درجه سانتیگراد می باشد. لذا استفاده از تجهیزات جهت کنترل و تأمین دمای مناسب منجمله دماسنجهای ماکزیمم و مینیمم لازم است.
رطوبت
رطوبت داخل گلخانه با توجه به نقش آن در افزایش کمیت و کیفیت محصول و کنترل آفات و بیماریها، باید به نحو مقتضی در حد بهینه کنترل گردد و بهترین میزان رطوبت نسبی در گلخانه ها حدود 75 ٪ می باشد، رطوبت نسبی کمتر از 60 ٪ توام با دمای بیشتر از 25 درجه سانتیگراد، منجر به ریزش غنچه ها و میوه ها می گردد. اگر رطوبت نسبی بالاتر از 75 ٪ و دما کمتراز 25 درجه سانتیگراد باشد بیماریهای قارچی افزایش می یابد. بنابراین استفاده از دستگاه رطوبت سنج الزامی است.
دی اکسید کربن
باتوجه به نقش دی اکسید کربن در افزایش فرآیند فتوسنتز و نهایتاً افزایش عملکرد و با توجه به اینکه حداقل تبادلات گازی بین محیط داخل گلخانه با فضای باز اطراف (به خصوص در فصول سرد سال) صورت می گیرد تأمین دی اکسیدکربن گلخانه از طرق مناسب (تهویه مناسب، استفاده از مولدهای دی اکسید کربن با اولویت استفاده از سوخت گازی و 000 ) بسته به نوع محصول تولیدی ضروری می باشد.
معمولاً غلظت معمول دی اکسیدکربن موجود در محیط گلخانه 300 پی پی ام می باشد. افزایش سطح دی اکسیدکربن بسته به نوع محصول تا حد 1000 الی 1500 پی پی ام باعث افزایش محصول می شود. لذا اندازه گیری منظم دی اکسیدکربن موجود در محیط گلخانه داخل گلخانه با استفاده از دستگاه سنجش دی اکسید کربن متر ضروری می باشد.
 

 
موارد فنی تجهیزات و تاسیسات گلخانه
موارد فنی تجهیزات و تأسیسات گلخانه (گرمایش، سرمایش، تهویه، دی اکسید کربن، آبیاری، بستر کشت)
- اجرای سیستم مناسب تهویه براساس اقلیم منطقه و نوع محصول
- اجرای سیستم سایه انداز با توجه به اقلیم منطقه و نوع محصول
- اجرای عملیات پیشگیری از گسترش آفات وبیماریها، رعایت کلیه مفاد مقررات قرنطینه نباتی برای واحدهای تولید محصولات
گلخانه ای به ویژه پایه های وارداتی الزامی بوده،
* تعبیه اتاقک انتظار در محل ورودی گلخانه ها به همراه نصب فن دمنده قوی به منظور جلوگیری از ورود حشرات به داخل
محوطه گلخانه و تعبیه حوضچه ضدعفونی
* نصب توری های ضد حشره در دریچه ها
* نصب کارت های جذب حشرات
* نصب فیلترهای شنی در سر راه پمپاژ آب
* رعایت نور مناسب و ...
- استفاده از بسترهای مناسب با توجه به نوع محصول و نوع کشت (سیستم خاکی یا هیدروپونیک)
- استفاده از بسترهای مناسب و تعبیه زهکش مناسب بسته به نوع سیستم کاشت (خاکی، هیدروپونیک)
- رعایت شیب مناسب بستر کشت (شیب طولی و شیب عرضی)
- ضدعفونی اولیه بستر کشت با مواد مناسب و روش های مناسب براساس استانداردهای موجود
- تسطیح مناسب بستر
- اجرای سیستم های نوین آبیاری مناسب با نوع محصول و نوع کشت (سیستم خاکی یا هیدروپونیک)
- تعبیه سیستم های گرمایشی مناسب با توجه به اقلیم منطقه و نوع محصول و سطح گلخانه
- تعبیه سیستم های سرمایشی مناسب با توجه به اقلیم منطقه و نوع محصول و سطح گلخانه
 
مساحت ابنيه مورد نياز متناسب با طرح و مساحت واحد گلخانه اي

مساحت گلخانه 3000 مترمربع 5000 مترمربع يك هكتار بيشتر از يك هكتار تا 2 هكتار بيشتر از دو هكتار تا سه هكتار
مساحت تأسيسات ، انبار و هانگار ماشين آلات حداكثر 15مترمربع حداكثر 20مترمربع حداكثر 100مترمربع حداكثر 115 مترمربع حداكثر 130 مترمربع
مساحت سردخانه حداكثر 15مترمربع حداكثر 25مترمربع حداكثر 50مترمربع حداكثر 100 مترمربع حداكثر 150 مترمربع
مساحت دفتر كار و ساختمان مديريتي حداكثر 15مترمربع حداكثر 20مترمربع حداكثر 70مترمربع حداكثر 90 مترمربع حداكثر 110 مترمربع
ساختمان نگهباني وكارگري حداكثر 15مترمربع حداكثر 10مترمربع حداكثر 70مترمربع حداكثر 70 مترمربع حداكثر 80 مترمربع
سالن سورت و بسته بندي حداكثر 15مترمربع حداكثر 10مترمربع حداكثر 50مترمربع حداكثر 60 مترمربع حداكثر 70 مترمربع
سرويس بهداشتي حداكثر 15مترمربع حداكثر 5مترمربع حداكثر 15مترمربع حداكثر 20 مترمربع حداكثر 25 مترمربع
استخر ذخيره آب حداكثر 150 مترمربع حداكثر 250مترمربع حداكثر500 مترمكعب در سطح حدود 150 تا 500 مترمربع حداكثر 1000 مترمكعب حداكثر 1500 مترمربع
 
عمق استخر : حداقل 2 متر میباشد.
- برای گلخانه های تولید گیاهان آپارتمانی سردخانه نیاز نمی باشد.
سیستم گرمایشی
تعبیه و استفاده از انواع سیستمهای گرمایشی مناسب و مطمئن ذیل باتوجه به اقلیم منطقه ، نوع محصول و سطح گلخانه (با رعایت سوخت مناسب و قابل دسترسی)ضروری می باشد:
- هیتر یا کوره های دمنده هوای گرم
- سیستم حرارت مرکزی با لوله های آب گرم (سیستم با آب گرم و سیستم با بخار آب)
- پاگرمائی و پاسرمائی
استفاده از پرد ههای ذخیره کننده انرژی داخل گلخان هها (جهت جلوگیری از بازتاب و انعکاس حرارت داخل گلخانه به بیرون به خصوص در شب و روزهای سرد و ابری)
- استفاده از انرژی های نو مثل انرژی زمین گرمائی، انرژی حرارتی خورشیدی و ...
- سیستم های حرارتی موضعی (بخاریهای کونوکسیونی یا همرفتی، بخاریهای تابشی با انرژی های پائین، بخاریهای گازی،
بخاری های با سوخت فسیلی و ....)
تذکر 1 : در صورت استفاده از موارد فوق الذکر رعایت کلیه مسائل زیست محیطی و اثرات آلوده کنندگی داخل گلخان هها از نظر
تولید گازهای سمی و 000 الزامی است.
تذکر 2: مخزن سوخت و لوله انتقال سوخت حتی المقدور باید در محیط سرپوشیده بوده تا (منجمله زیرخاک و غیره) در برابر سرما و یخ زدگی کاملاً محافظت شود.
تذکر 3: در گلخانه هایی که مجهز به سیستم گاز رسانی هستند، به دلیل کاهش فشار و قطع گاز تعبیه مخزن گازوئیل در گلخانه الزامی است.
تذکر 4: نصب ژنراتور (دستگاه مولد برق) در گلخانه ها الزامی است.
سیستم سرمایشی
با توجه به اینکه در تابستان دمای داخل گلخانه اغلب10 تا 13درجه بالاتر از دمای بیرون گلخانه است. بنابراین بررسی مسائل مربوط به سیستم سرمایشی حائز اهمیت می باشد. در نتیجه تعبیه و استفاده از سیستم های سرمایشی ذیل متناسب با اقلیم منطقه، نوع محصول و سطح گلخانه الزامی است:
- سیستم های سایه اندازی (پرده های سایه انداز، رنگ آمیزی پوشش گلخانه، سایه دادن با آب آهک و ... ) در صورتیکه پرده های سایه انداز کفایت نماید، رنگ آمیزی توصیه نمی شود.
- سیستم پنکه و پوشال
- سیستم تهویه (پنکه های خارج کننده هوا، دریچه های جانبی و دریچه های سقفی)
- سیستم مه پاش (فوگر)
- سیستم آب پاشی سقفی گلخانه ها
(Fan and Mist) - سیستم فن و مه پاش
- سایر سیستمهای استاندارد و با بازدهی مناسب و ....
سیستم تهویه
اجرای سیستم مناسب تهویه براساس اقلیم منطقه و نوع محصول و متراژ گلخانه ها به شرح ذیل می باشد :
- سیستم تهویه با حرکت طبیعی هوا (دریچه های سقفی، در مناطق بادخیز دریچه های تهویه باید در خلاف جهت باد غالب باز شوند).
- سیستم تهویه مکانیکی (دریچه های جانبی دستی و موتوری جهت باز و بسته کردن پنجره ها)
- سیستم تهویه با پنکه ( برای ورود هوای تازه به داخل گلخانه )
- سیستم تهویه با فن جت
- سیستم پنکه خارج کننده هوای گلخانه به بیرون (در خلاف جهت باد غالب منطقه نصب می شود).
سیستم تأمین کننده دی اکسید کربن
جهت تأمین مقدار CO 2 مورد نیاز محصولات گلخانه ای می توان از دستگاه مولد دی اکسید کربن با سوخت های مناسب قابل استفاده نمود. CO دسترسی (ترجیحاً گاز) و یا در مواقع بحرانی از کپسول گاز 2
سیستم های آبیاری
کم آبی یا پر آبی هر کدام به نوبه خود باعث کاهش عملکرد محصول خواهد شد. لذا استفاده از روشهای مدرن آبیاری، زمان مناسب برای آبیاری و مقدار مناسب آب در گلخانه ها ضروری می باشد.
الف - کیفیت آب آبیاری شامل
آب PH -
- سطح بیکربنات
- شوری
- سطح یون های مسمومیت زا برای گیاه
- باکتری ها و قار چها
- خزه ها
حداقل کمیت آب مورد نیاز کش تهای گلخانه ای (هیدرومول) بسته به نوع محصول و سیستم آبیاری 0.7 لیتر در ثانیه به ازای هر هکتار بدون سیستم فن و پد و با این سیستم 1 لیتر در ثانیه پیشنهاد و برآورد میگردد.
ب) روشهای آبیاری در گلخانه
علیرغم اینکه روش های متعدد آبیاری توسط گلخانه داران اعمال م یشود لیکن در راستای افزایش راندمان آبیاری و رعایت اصول اولیه گلخان هداری که مدیریت منابع آب در شرایط کم آبی می باشد. تاکید می گردد در کشتهای گلخان های از روشهای نوین آبیاری نظیر آبیاری تحت فشار استفاده گردد و اجرای موراد ذیل مد نظر قرار گیرد.
- نصب منبع تامین آب
- استقرار سیستم پمپاژ و کنترل مرکزی
- سیستم توزیع
- اندازه گیر ها و سنسورها
- سیستم فرمان و قدرت
معیارهای مهم انتخاب و طراحی سیستم آبیاری در گلخانه به خصوص آبیاری قطر های برای محاسبه حجم آب مورد نیاز گلخانه عبارتند از: دور آبیاری، ساعات آبیاری، نوع و تعداد قطره چکا نها، آرایش شبکه آبیاری قطر های، انتخاب لوله و قطر لوله ها، سیستم های تصفیه آب و زهکشی در گلخانه و به منظور خروج آب اضافی حاصل از آبیاری.
موارد فنی بستر کشت
بستر کشت به دو صورت خاکی و بدون خاک بوده و موارد ذیل باید در آن رعایت گردد.
- در کشت خاکی بستر باید دارای بافت مناسب همراه با ماده آلی کافی برای رشد گیاه باشد.
- درکشت خاکی باید پیش از کشت، بستر، تحت نظر مسئول فنی و مهندس ناظر ضد عفونی گردد.
در کشت بدون خاک خصوصیات شیمیایی بستر، متناسب گیاهان گلخانه ای باشد
مخلوط های بسترهای کشت بدون خاکی، مناسب با گیاه مورد نظر باشد.
مهم ترین پارامترهای تاثیر گذار PH و EC در بسترهای کشت برای گیاهان گلخانه ای رعایت گردد
بسترهای کشت باید از زهکش مناسب برخوردار باشند.
- بسترهای کشت حتی المقدور از داخل کشور و از نزدیکترین منابع اولیه آن تامین گردد.
- بسترهای کشت بدون خاک که از منابع آلی گیاهی تهیه می گردد بصورت کمپوست شده باشند.
تبصره: در کشت هیدروپونیک رعایت استانداردها و دستورالعمل های بهداشتی در خصوص استفاده بهینه از عناصر ماکرو و میکرو الزامی می باشد.
 
ضوابط معماری و کالبدی گلخانه
ضوابط معماری و کالبدی گلخانه (مکان، شکل ظاهری، پوشش، سازه، تجهیزات داخلی، تهویه، سرمایش، گرمایش، آبیاری)
مکان یابی گلخانه :
برخی عوامل حائز اهمیت برای انتخاب مکان احداث گلخانه عبارتنداز:
- شیب مناسب اراضی .
- بافت زیرین سبک برای زهکشی مناسب.
- دسترسی الزامی به گاز وسایرمنابع انرژی وسوخت مناسب در فواصل نزدیک سایت.
- دسترسی به نیروی کارگری ماهر و مراکزتخصصی مرتبط.
- دسترسی به جاده های اصلی.
- دسترسی به بازارهای مصرف.
- حداقل افت دما در زمستان و وجود باد یا نسیم ملایم درطول سال به ویژه درفصول گرم.
- نزدیکی به منابع آب قابل اطمینان ،کافی و دارای کیفیت مناسب برای تولید محصول مورد نظر.
اولین تصمیم انتخاب شکل ظاهری گلخانه
که به چند عامل بستگی دارد:
1- نوع محصول (اهداف تولید)
2- شرایط اقلیمی
3- شرایط مالی بهره بردار
نوع محصول:
اصولا هر محصولی را در هر گلخانه ای می توان تولید کرد
محدودیت ها:
 تفاوت بار های وارده بر سازه گلخانه
تهویه
سبزی های گلخانه ای: خیار، گوجه، فلفل دلمه ای
گلخانه های گرم، نور نسبتا زیاد، رطوبت نسبی 70 تا 80 ، دارای استقامت زیاد، توری ضد حشره، سیستم گرمایش و سرمایش کار آمد
گیاهان زینتی: گل های شاخه بریده:
سرما دوست: رز، لیلیوم، شب بو، آلسترومریا
تهویه عالی، نور نسبتا بالا، سرمایش کارآمد، تزریق CO2 ، سایه انداز
گرما دوست: ارکیده، مریم، ژربرا، گلایل
گرمایش کارآمد، تزریق CO2 ، سایه انداز
گیاهان آپارتمانی گلدار:
نیازمند نور زیاد: پامچال، آزالیا
نیازمند نور کمتر: دیفن باخیا، فیکوس
گلخانه دارای ارتفاع متوسط، تهویه متوسط، گرمایش کارآمد، رطوبت سازه مناسب
گیاهان زینتی فضای سبز:
درختچه های زینتی و بوته های دائمی:
گلخانه هایی با هدف سازگاری، ارتفاع متوسط تا مرتفع، تهویه عالی، گرمایش مناسب، رطوبت ساز، نور کامل
گیاهان نشایی: انواع گیاهان فصلی حساس به سرما مثل اطلسی، جعفری، ناز
خزانه با گرمایش مناسب، رطوبت ساز، نور کامل
ضوابط اقلیمی:
اکثر محصولات تولیدی در گلخانه جزء گونه های گرمسیری
میانگین حداقل دمای ماهیانه 12
میانگین حداکثر دمای ماهیانه 32
به دمای صفر حساس و نابود می شوند
دمای کمتر از 10 تا 12 درجه سانتیگراد و بیش از 30 تا 35 درجه برای چند روز متوالی سبب کاهش کمی و کیفی محصول
اکثر محصولات نیازمند اختلاف 5 تا 7 درجه سانتیگراد در شب و روز هستند
اختلاف بیش از 15 درجه نباشد
حداقل 6 ساعت روز
رطوبت نسبی 70 تا 90 درصد
انواع گلخانه از نظر شکل ظاهری (معایب و مزایا)
گلخانه های تونلی (زمین به زمین)
مزایا :- هزینه پایین ساخت - دارای سایه کم - مقاومت خوب نببت به باد و برف 
معایب :- اتلاف انرژی زیاد - حجم هوای کم  - مشکل در تهویه زمستانه و تابستانه
پوشش: - عمدتا از فیلمهای پلی اتیلن
کاربرد: در واحدهای کوچک تولیدی سبزی و صیفی وگلهای گلدانی کم ارزش
گلخانه های به هم پیوسته با سقف مثلثی
مزایا:-تهویه نسبتآخوب وامکان خنک کردن آسان اگر در منطقه مناسب نصب شود.- شیب حرارتی کم - گرم کردن آسان - مقاومت زیاد در برابر باد و برف - امکان استفاده از انواع روشهای کاهش دهنده مصرف انرژی
معایب :- گران بودن زیاد نسبت به سا یر سازه ها -درمناطقی با ارتفاع بالا ازسطح دریا مناسب نمیباشد
پوشش:- پوششهای سخت مانند (فایبرگلاس - پلی کربنات – اکریلیک و شیشه )
کاربرد :   - بیشتر در کشورهایی که دارای نور کمی میباشند با پوشش شیشه مورد استفاده قرار میگیرد .
گلخانه های به هم پیوسته با سقف هلالی
مزایا:- تهویه خوب وامکان خنک کردن آسان- گرم کردن آسان - مقاومت زیاد در برابر باد و برف - امکان استفاده از انواع روشهای کاهش دهنده مصرف انرژی .
معایب :عدم تخلیه مناسب شبنم تولید شده در سقف .
پوشش:فیلمهای پلی اتیلن
کاربرد : بیشتر در کشورهایی که دارای آب و هوای معتدل و چهار فصل میباشند استفاده میگردد .
گلخانه های به هم پیوسته با سقف گنبدی
مزایا:- تهویه خوب وامکان خنک کردن آسان - شیب حرارتی کم -گرم کردن آسان  - مقاومت زیاد در برابر باد و برف  - امکان استفاده از انواع روشهای کاهش دهنده مصرف انرژی. -کاهش چکیدن قطرات شبنم وانتقال آنها به بیرون گلخانه.
معایب :
پوشش:فیلمهای پلی اتیلن
کاربرد : - بیشتر در کشورهایی که دارای آب و هوای معتدل و چهار فصل میباشند استفاده می گردد .
مزایای استفاده از گلخانه های بلند
1- کاهش شیب حرارتی
2- امکان بهره گیری از تهویه طبیعی
3- کاهش استرس وارد به گیاه.
4- کاهش ریسک درکاشت بعضی از گیاهان
5- امکان نصب تجهیزات بیشتر
6- افزایش حجم هوا داخل گلخانه درنتیجه امکان ایجاد شرایط اقلیمی مناسب
 
 
معیار های انتخاب و استاندارد های پوشش های گلخانه ای
میزان گذر پرتو های خورشیدی
هدف اصلی پوشش ایجاد محیطی مناسب برای گیاه است. انرژی که توسط نور خورشید به گیاه می رسد اصلی ترین عامل محرک گیاه می باشد. تونایی عبور دادن طول موج های مفید نور خورشید اهمیت فوق العاده ای دارد.
نور خورشید محدود کننده ترین و غیر قابل کنترل ترینعامل محیطی است. محدود کنندگی نور در عرض های بیشتر از 25 درجه بیشتر است.
میزان انرژی نورانی که توسط گیاه مصرف می شود بیشتر از 0.5 تا 1 دردصد نیست. مابقی امواج نورانی جذب یا بصورت پرتوهای گرما ساز بازتابش می شود. اینجاست که عبور گرما از پوشش نیز اهمیت می یابد.
نکته ای که در انتخاب پوشش باید مد نظر باشد این است که ماده پوشش چه نسبتی از نور را به گیاه منتقل می کند. محاسبه این عامل یکی از خواص مهم فیزیکی ماده پوشش است.
میزان حفظ انرژی
خاصیت حفظ دمای گلخانه در شب های طولانی و هوای ابریٰ، در فصول سرد سال ویژگی بسیار مهم پوشش است. برای حفظ دمای گلخانه در دمای مطلوب باید موازنه زیر برقرار باشد:
تلفات گرمایی = گرمای تکمیلی + انرژی خورشیدی ورودی
راه های تلف شدن انرژی در گلخانهٰ، ترکیبی از روش های جابجایی، هدایت گرمایی از سطح پوشش و تشعش می باشد.
انتقال گرما از طریق هدایت برای تمام مواد تقریبا یکسان است. آنچه مهم است ارزش عایق بودن ماده پوشش است.
انتقال گرما از طریق تشعشع مستقیما به خواص فیزیکی ماده پوشش وابسته است.
اتلاف و انتقال گرما از طریق جابجایی بستگی به روزنه های موجود در سازه و پوشش، اندازه و موقعیت آنها دارد.
نکته آخر اتلاف گرمای غیر مستقیم (چگالیده شدن بخار آب در سطح سرد پوشش است)
تاثیرات متقابل سازه و پوشش
محدودیت های سازه بر پوشش وارد می کند عبارت خواهند بود از:
حداکثر وزنی که تحمل می شود
فاصله بین تیر ها
اندازه پی ها
اندازه دهنه ها
نوع ملحقاتی که پشتیبانی می شود
عناصر فوق در سازه غیر قابل تغییر هستند و تغییر به ساخت سازه ای جدید منتهی می گردد.
استحکام
مقاومت پوشش در برابر مواد شیمیایی، آلودگی های محیطی، باران های اسیدی، گرد و خاک، تگرگ، پاره گی و باد
 طول عمر
قابلیت احتراق
قابلیت شعله وری
دمای احتراق یا افروزش
چگالی دود
ضریب انبساط
سازگاری مواد و ترکیبات شیمیایی
- افزودنی ضد چکه یا ضد مه  - افزودنی جاذب اشعه مادون قرمز  - افزودنی ضد غبار  - نرم کننده ها  - ترکیبات شستشو دهنده  - آفت کش ها و سایر مواد شیمیایی
ضوابط اصلی پوشش های پلاستیکی به شرح ذیل می باشند:
تا حد امکان پوشش در طول گلخانه نصب شود
عرض پوشش متناسب با عرض سازه انتخاب شود
حداقل افزودنی آنتی یو وی نباید از 5 درصد کمتر باشد
در نواحی سرد استفاده از پوشش دو لایه توصیه می شود
نصب حتما توسط قفل نایلون صورت پذیرد
استفاده از پلی کربنات در مناطق داراری برف سنگین توصیه نمی شود
استفاده از پوشش ضد چکه (به شرط آنکه مفتول های طولی بکار نرفته باشد) توصیه می شود
ضوابط طراحی سازه های گلخانه ای
در طراحی سازه های گلخانه ای محاسبه و تحلیل بارهای وارده استاتیکی و دینامیکی به سازه حایز اهمیت است.
اصولا در بارگذاری سازه های گلخانه های از چهار نوع بارگذاری استفاده می گردد:
بار مرده
بار زنده
بار باد
بار برف
هر یک از بارگذاری ها به طور جداگانه به سازه اعمال و در نهایت با استفاده از ترکیبات بار گذاری وضعیت نهایی سازه مورد بررسی قرار می گیرد.
تجهیزات داخلی گلخانه
تهویه و سرمایش گلخانه و ضوابط مربوط به آنها
تهویه عملا بخشی از سازه گلخانه محسوب می گردد. کوتاهی در پیش بینی و محاسبه تهویه در هنگام ساخت سازه موجب کاهش مطلوبیت عوامل محیطی داخلی گلخانه می شود. انجام تهویه به دلایل ذیل صورت می گیرد:
1- تجدید اکسیژن و دی اکسید کربن 2- کنترل دما 3- کنترل رطوبت
تهویه طبیعی: از طریق پنجره های کناری و سقفی
تهویه اجباری: تهویه دینامیک توسط هواکش
معیار های زیر باید در خصوص تهویه با هواکش مد نظر باشد:
- فاصله هواکش ها از یکدیگر نباید بیش از 8 تا 10 متر باشد
- فشار استاتیک هواکش ها باید حدود 3/0 اتمسفر باشد
- هواکش باید روبروی پنجره ها و پشت به باد غالب منطقه نصب گردد
- حداقل فاصله بین هواکش ها و هر مانعی نباید کمتر از 5/1 تا 2 برابر قطر هواکش ها باشد
- پنجره ها حداقل به اندازه 25/1 برابر مساحت هواکش ها باز باشند
- سرعت جریان هوا بین هواکش ها و پنجره ها بیشتر از یک متر بر ثانیه نباشد
- هواکش مجهز به پنجره خود کار و به محض خاموش شدن بسته شوند
سیستم سرمایش
اجزای سیستم
سیستم سرمایش تبخیری فن و پد از اجزای زیر تشکیل گردیده است:
پد یا پوشال پمپ تزیق آب مخزن تامین آب لوله های انتقال آب و فیلتر ها ناودان ها و سیستم تخلیه آب
محدودیت های استفاده از سیستم سرمایش تبخیری (فن و پد)
1- آب و برق کافی 2- در مناطق دارای رطوبت بالا کارایی ندارد 3- استفاده از مه پاش اضافی سبب کاهش مصرف آب می شود 4- استفاده از محافظ یا فیلتر خاک در مناطق دارای بادهای گرد و خاک 5- خنک بودن آب مورد استفاده
محاسبه ظرفیت مورد نیاز هواکش
محاسبه بر اساس حجم گلخانه
VG={(w*h1)L+(h2*w*0.667)L}
محاسبه سطح پد مورد نیاز
 نظر به اینکه برای خروج هر 73 متر مکعب هوا در دقیقه به یک متر مربع پد نیاز می باشد (استاندار امریکا) ظرفیت فن محاسبه شده را به 73 تقسیم می کنیم.
PA=V/73
محاسبه مقدار آب لازم
در هر دقیقه به ازای هر متر طولی پد حداقل 6.2 لیتر جریان آب لازم است (استاندارد امریکا)
اندازه حجم مخزن ذخیره آب
30.5 لیتر حجم مخزن به ازای هر متر مربع از پوشال مورد نیاز می باشد.
آب تازه
جهت تامین آب از دست رفنه بدلیل تبخیر از سطح پد حداقل 0.5 لیتر در دقیقه به ازای هر متر مربع از سطح پد آب مورد نیاز است تا سیستم دائم فعال باشد.
بطور کلی توصیه می شود:
1- پد در سمت وزش باد منطقه نصب شود. (سایه اندازی توجه شود)
2- روزنه ها و درزها بسته باشد
3- فاصله فن و پد بیش از 40 متر نشود (در صورت افزایش از مه ساز استفاده شود)
4- تعداد هواکش ها را بیشتر در نظر بگیرید (مجموع ظرفیت تغییر نمی کند)
5- توزیع آب در سراسر پد یکنواخت باشد
6- استفاده از سایه انداز
7- در مناطق دارای آب شور ییا سنگین استفاده از پد افقی توصیه می شود
گرمایش گلخانه و ضوابط مربوط به آن
گرمایش گلخانه معمولا پس از هزینه نیروی کارگری بیشترین هزینه را به یک گلخانه تحمیل می نماید.
روش محاسبه بر حسب وات بر متر مربع
q= (AH/AG) * k (ti-to)
معیار های انتخاب و طراحی سیستم آبیاری در گلخانه
جهت دستیابی به مناسب ترین روش و سیستم آبیاری باید مواردی چون مقدار و کیفیت آب، نیاز آبی محصول، شرایط و نوع سیستم، توان مالی، دانش فنی، سطح گلخانه و ... بررسی شود.
رایج ترین سیستم آبیاری در گلخانه سیستم آبیاری قطره ای است.
آبیاری قطره ای:
آبیاری قطره ای به کلیه روش هایی که در آنها آب به مقدار کم و حدود 1 تا 10 لیتر در ساعت به آرامی در نزدیک گیاه قرار می گیرد.
مزیت های بالقوه آبیاری قطره ای:
- بهره گیری بیشتر از منابع آب - رشد بهتر گیاه و افزایش محصول (کاهش نوسان های تنش آب) - کاهش زیان وارده به گیاه در اثر شوری آب - امکان به کارگیری کود و سم همراه آبیاری - جلوگیری از رویش علف هرز -نیاز کمتر به نیروی انسانی - صرفه جویی در انرژی - بالا بودن راندمان آبیاری (85 درصد)
 
اطلاعات مورد نیاز برای طراحی گلخانه
1 – هواشناسی
- فاصله تا نزدیکترین ایستگاه هواشناسی
- نوع آب و هوا
- متوسط درجه حرارت روز و شب
- حداقل و حداکثر درجه روز و شب
- حداقل و حداکثر درجه حرارت در ماه
- حداقل متوسط و حداکثر متوسط درجه حرارات در ماه
- حداکثر تغییرات درجه حرارت در 24 ساعت
- متوسط درجه رطوبت هوا در روز و شب
- متوسط باران سالانه به میلی متر
- مقدار شدید ترین بارندگی به میلی متر
- میزان بارش برف بطور متوسط و حداکثر در ماه ( کیلوگرم بر متر مربع )
- فشار و سرعت و جهت وزش باد و متوسط و حداکثر آن
- تعداد روزهای آفتابی ، بارانی ، برفی ، ابری در سال و ماه
- تعداد روز و ساعات آفتابی بطور متوسط در ماه
- متوسط تابش خورشید
- متوسط ساعاتی در سال که درجه حرارت زیر صفر می باشد
- وقوع شرایط جوی نا مساعد : طوفان ، تگرگ شدید ، زلزله
2 – زمین
- مساحت زمین
- ارتفاع از سطح دریا
- وضع زمین : مسطح ، دارای شیب ، تپه ماهور ، نقشه توپوگرافی
- نوع خاک : نتیجه تجزیه خاک
- آیا زمین مورد نظر در حال حاضر بایر است یا زیر کشت
- ابعاد زمین مورد نظر : طول و عرض
- سطح آب زیر زمینی
- قابلیت زهکشی زمین : خوب – متوسط – ضعیف
- امکانات دسترسی به زمین : جاده خاکی یا آسفالت و غیره
- آنالیز خاک محل مورد درخواست پیوست گردد
3 – نوع محصول
- قلمه کاری
- گل بصورت شاخه : چه نوع گلی می خواهید تولید کنید
- گل بصورت بوته و گلدانی
- سبزیجات و صیفی کاری : گوجه فرنکی ، بادمجان ، خیار و ...
- توت فرنگی ، تمشک و ....
- غیره
4 – نوع کشت
- در زمین بصورت سنتی
- روی زمین در گلدان
- روی سکو در ارتفاع
- در ارتفاع بصورت معلق و آیزان از اسکلت گلخانه
- بدون خاک و در کیسه کاشت
- غیره
5 – نوع گلخانه
- نوع تونلی
- پوشش شیشه ای تا پلاستیکی
- در نوع پلاستیکی تک لایه یا دو لایه، ضخامت فیلم 180 تا 200 میکرون ، ضد چکه و مقاوم به اشعه ماورای بنفش
- مساحت زیر پوشش و طول و عرض مورد نظر برای گلخانه
- ارتفاع زیر ناودانی
- ارتفاع خط الراس
- تهویه جانبی با بالابردن پوشش پلاستیکی ، دستی یا اتوماتیک
- تهویه سقفی بصورت پنجره های سقفی دستی یا اتوماتیک
- در نوع پوشش پلاستیکی برای دیواره های جانبی  می توان از ورق موجدار یا صاف پلی کربنات استفاده کرد که گرانتر می شود
- در هر یک از موارد فوق نظرتان را مرقوم فرمایید . بدیهی است که طراحان گلخانه با در نظر داشتن خواسته های شما و استاندارد های اروپایی بهترین راه حل را برایتان انتخاب خواهند کرد .
6 – تاسیسات و تجهیزات :
- سازه گلخانه به شرح و مشخصات فوق
- توری ضد حشره
- درب ورودی دوبل با توری
- شبکه آبیاری و کود دهی
- سیستم مه پاش
- سیستم سایه کردن و صرفه جویی در انرژی
- تاسیسات گرم کردن و شوفاژ با هوای گرم یا با آب گرم
- تاسیسات سرد کردن
- تاسیسات برق و روشنایی
- تجهیزات کشت در ارتفاع روی سکو
- مرکز فرمان و انفورماتیک شامل نرم افزار ها و سخت افزار ها
- سالن تاسیسات فنی
- تجهیزات و وسائل حمل و نقل داخلی
- بستر کاشت
- پوشش کف گلخانه
- تانک ذخیره آب و سوخت
- غیره
7- انرژی و سوخت
- برق : فاصله تا شکه یا نزدیکترین ترانسفور ماتور
- گاز طبیعی : فاصله تا شبکه و امکان گرفتن انشعاب
- گازوئیل : فاصله تا محل تامین سوخت
8 – آب
- امکان استفاده از شبکه آبیاری و فاصله تا شبکه
- امکان استفاده از آب زیر زمین با حفر چاه
- امکان استفاده از چاه یا قنات و فاصله تا آنها
- آنالیز آب انجام و نتیجه پیوست گردد  
 
انواع  مختلف گلخانه
1-انواع گلخانه بر اساس شکل
1- گلخانه های سوله ای منفرد به شکل A: اسکلت اصلی این گلخانه ها معمولاً از آهن، آلومینیوم یا چوب است. جذب نور بالا و در مواردی که فلزی باشد استحکام زیاد از مزایای آنهاست. از معایب آنها نیز پرهزینه بودن و صرف انرژی گرمایی زیاد برای کنترل دما است. این گلخانه ها بسته به موفقیت و شرایط محیطی و ... به سه شکل دو طرفه، نیمه دوطرفه و یکطرفه تقسیم بندی می شوند. گلخانه های یکطرفه و نیمه دو طرفه در کنار ساختمانها بنا شده و مورد استفاده قرار می گیرند در این سبک از نور خورشید بهتر استفاده شده و نیاز به سوخت نیز کاهش می یابد. گلخانه دو طرفه دو سقف به پهناهای مساوی دارد. در سطح جهانی کاربرد گلخانه های منفرد کاهش یافته است چرا که با اتوماسیون سازگار نیستند.
2- گلخانه های سوله ای به هم پیوسته: همان گلخانه های نوع اول هستند که از قسمت طول به هم متصل بوده و دیواره عرضی بین آنها برداشته شده و فضای به هم پیوسته ای را در داخل گلخانه ایجاد می کنند. این گلخانه ها هزینه کمتری نسبت به نوع اول داشته و کنترل محیطی آنها آسانتر و بهتر و تلفات انرژی گرمایی نیز کمتر است. همچنین از سطح کل گلخانه هم بطور بهینه استفاده می شود. از ایرادات این گلخانه ها مناسب نبودن برای چند محصول و عدم تحمل برف سنگین است. علیرغم داشتن مسئله وزن برف، از این گلخانه ها به نحو چشمگیری در اروپای شمالی و کانادا استفاده می شود. پوشش هر دو نوع گلخانه های فوق الذکر می تواند شیشه و یا پلاستیک باشد.
3- گلخانه های تونلی و یا نیمه استوانه ای: به کمک لوله های کمانی احداث می گردند به پایه های زیادی نیاز نداشته و سقف سازی این گلخانه ها نیز مشکل ندارد برای تولید گیاهان فصلی کاملاً مناسبند. از مشکلات آنها دشوار بودن تهویه است که البته در انواع پیشرفته آنها توسط کمپانیهای سازنده تمهیداتی برای تهویه در نظر گرفته شده است. نورگیری در این گلخانه ها بسیار مطلوبست. امروزه گرایش عجیبی به سمت استفاده از این قبیل گلخانه ها در هر دو شکل منفرد و پیوسته در سطح جهان وجود دارد. پوشش آنها می تواند پلاستیک فایبرگلاس یا مواد پوششی دیگر باشد (چنر سیستم برای حل مسئله تهویه در گلخانه های نیمه استوانه ای) در احداث گلخانه های نیمه استوانه ای همیشه بین پهنای گلخانه، ارتفاع قسمت میانی و سایر اجزاء رابطه ای وجود دارد.
4- گلخانه های نیمه استوانه ای با دیواره: این گلخانه ها مشابه نوع قبل بوده با این تفاوت که یک دیواره عرضی از جنس فایبرگلاس یا پوشش پلاستیکی نیز دارند.
5- گلخانه های سایبانی(Lath house) : به منظور فراهم ساختن محیط سایه دار برای پرورش گیاهان حساس به گرما و نور شدید و فراهم سازی فضایی خشک برای گیاهان آماده برای فروش و کمک به مقاوم سازی آنها از این ساختمان ها استفاده می کنند. این گلخانه ها با یک اسکلت ساده مشابه گلخانه و پوشش های تخته نرده ای و یا پوشش های سایه انداز مصنوعی پوشیده می شوند.
6- شاسی سرد و گرم: به منظور ایجاد فضای مناسب ازدیاد جنسی و غیر جنسی محصولات زینتی یا سبزیجات و یا مقاوم سازی گیاهان با شرایط فضای باز و همچنین فراهم سازی شرایط رشد تکمیلی برخی محصولات از این ساختمان های شبه گلخانه ای استفاده می کنند. اسکلت جانبی این ساختمانها می تواند از جنس بلوکهای سیمان، آجر، چوب و مواد مشابه بوده که با پوششی از شیشه یا پلاستیک پوشانده می شوند. تفاوت میان شاسی سرد و گرم در این است که شاسی سرد تنها از نور خورشید گرمای خود را تأمین می کند. ولی شاسی گرم علاوه بر گرمای خورشید می تواند گرمای خود را از لایه کود دامی در حال پوسیدن، کابلهای برق مخصوص و یا لوله های تولید کننده حرارت مثل لوله های آب گرم دریافت نماید

2-انواع گلخانه از نظر دما
گلخانه را بر حسب درجه حرارت و موارد استفاده طبقه بندی می کنند. البته این طبقه بندی نمی تواند جامع و کامل باشد. از نظر درجه حرارت گلخانه را به گلخانه سرد، گلخانه گرم و گرم و مرطوب و گلخانه نیمه گرم تقسیم می کنند.
گلخانه سرد دارای درجه حرارتی کمتر از گلخانه های گرم و نیمه گرم می باشد و به منظور حفظ نباتاتی که تحمل یخبندان زمستان را ندارند، مورد استفاده قرار می گیرند حداقل درجه حرارت این گلخانه 13-7 درجه و حداکثر آن 18-13 درجه در زمستان می باشد. اما گلخانه های گرم و گرم و مرطوب مخصوص گیاهان مناطق حاره می باشد که در تابستان به حرارتی معادل 38-30 درجه سانتیگراد در روز نیاز دارد و در زمستان حرارت آن از 18 درجه سانتیگراد کمتر نمی باشد. در صورتی که مقدار رطوبت گلخانه های گرم به حد اشباع برسد، آن را گلخانه گرم و مرطوب می نامند.
درجه حرارت در گلخانه های نیمه گرم حدود 21-18 درجه سانتیگراد در روزهای زمستان می باشد و این نوع گلخانه ها برای نگهداری نباتاتی که تا اندازه ای به سرمای زمستان حساس بوده و حرارت کمتر از 10 درجه سانتیگراد برایشان مضر می باشد، استفاده می شود.
بر حسب نوع استفاده، گلخانه ها به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم می شوند.
- گلخانه متحرک: این گلخانه به منظور پیش رس کردن پاره ای از محصولات در نواحی سردسیر مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا از پایه و تعداد معینی پنجره های شیشه ای شبیه شاسی و پلاستیک تشکیل شده اند.
-گلخانه های ثابت، دایمی هستند که در ساختمان آنها از آهن و سایر مصالح استفاده می گردد.
3-انواع گلخانه‌ها از نظر ساختمان
گلخانه ها شکل و فرمهای مختلفی را دارند که عبارتند از: گلخانه های یک طرفه، گلخانه های دو طرفه، گلخانه های نیمه دوطرفه (لازم به توضیح است که امتداد گلخانه ها برعکس شیب آنهاست).
گلخانه یکطرفه
دیواره شمالی این گلخانه از مصالح ساختمانی و دیواره‌های شرقی و غربی تا نصف یا تماما از آجر و دیواره جنوبی آن تا نصف یا تماما پنجره خواهد بود. باید سعی کرد نور بطور عمود به گلخانه یکطرفه بتابد. گلخانه یک طرفه به یک طرف شیب دارد که شیب آن رو به جنوب است. یک طرف این گلخانه آجری و طرف دیگر آن حداقل 80 سانتیمتر آجر و بقیه شیشه است. ارتفاع دیوار آجری حداقل 3-5/2 متر می باشد. عیب این گلخانه ها در زنگ زدن نوع آهنی آنهاست. در این گلخانه ها شیشه ها نبایستی قطور باشند زیرا که بعنوان عدسی عمل کرده و باعث سوزش گیاه می شوند. اندازه سکوهای موجود بطول 2 متر، عرض 20/1 متر و ارتفاع 80 سانتی متر می باشد.
گلخانه نیمه دو طرفه
در این نوع، سقف از دو طرف شیبدار است و دیوراه شمالی آن بلندتر از دیواره جنوبی است.
گلخانه دو طرفه
جهت این گلخانه شمالی - جنوبی است و ارتفاع دیواره‌های جانبی در تمام جهات با هم مساوی است. سقف گلخانه از دو طرف هم شیب و هم اندازه است.
گلخانه دو جداره
در مواقعی که به دمای ثابت و رطوبت اشباع نیاز است از این نوع گلخانه استفاده می‌شود. پوشش این گلخانه دو لایه شیشه‌ای است که به فاصله 5 سانتیمتر از هم قرار گرفته‌اند.
انواع گلخانه‌ها از نظر حرارتی
گلخانه‌های سرد
دمای این گلخانه‌ها بین 10 - 6 درجه سانتیگراد است و برای نگهداری نخل‌های زینتی، یاس، رازقی، کاغذی، کاکتوس‌ها و مرکبات ساخته می‌شوند.
گلخانه معتدل
دمای این گلخانه بین 15 - 14 درجه است و برای نگهداری بگونیا، فیلودندرون و ... استفاده می‌شوند.
گلخانه گرم
دمای این گلخانه‌ها بین 25 - 18 درجه است و برای نگهداری و پرورش گیاهان گرمسیری استفاده می‌شود.
گلخانه گرم و مرطوب
از این نوع گلخانه‌ها برای ازدیاد بذر گیاهان گرمسیری و پیوند انواع درختان در زمستان و گاهی جهت ریشه‌دار کردن قلمه‌ها استفاده می‌شود. کف این نوع گلخانه‌ها به اندازه 100 - 75 سانتیمتر پائین‌تر از زمین قرار دارد تا تغییرات حرارتی محیط خارج اثر کمتری به آن داشته باشد.

4-انواع گلخانه از نظر کاربری
گلخانه های صنعتی:
گلخانه های به هم پیوسته، گلخانه های دوقلو، گلخانه های خانگی، گلخانه های تونلی، گلخانه های تحقیقاتی، گلخانه های تجاری.
گلخانه های به هم پیوسته -  این گلخانه بدون محدودیت در ابعاد و با ارتفاع های متفاوت قابل اجراء می باشند. دیواره های کناری این گلخانه ها برخلاف گلخانه های تونلی یا دوقلو به صورت عمودی بوده و نسبت به گلخانه های تونلی گرانتر می باشند. از محسنات این گلخانه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مصرف انرژی گرمایی کمتر نسبت به سایر گلخانه ها به دلیل کم بودن نسبت سطح تبادل حرارت (سطح خارجی) به سطح زیر کشت
- زیادتر بودن حجم هوای در دسترس گیاه جهت عمل فتوسنتز(در زمستان) به دلیل بالا بودن نسبت حجم هوای داخل گلخانه به سطح زیر کشت در مقایسه با سایرانواع گلخانه ها
- تاثیر کند نوسانات درجه حرارت محیط برروی دمای داخل گلخانه به دلیل پائین بودن نسبت سطح تبادل حرارت (سطح خارجی) به حجم هوای داخل گلخانه و در نتیجه عملکرد بهتر گیاه بواسطه عدم بروز شوکهای حرارتی
- امکان استفاده از تمام سطح زیر پوشش (حتی در نزدیکی دیواره ها) برای انواع گیاهان
- امکان اجرای گلخانه با ارتفاع بلند (تا هشت متر) به منظور زیادتر کردن حجم هوای در دسترس گیاه، به صفر رساندن تاثیر نوسانات شدید درجه حرارت محیط بر روی گیاه و یا کشت گیاهان بلندی نظیر موز
- بروز کمترین تنش حرارتی روی گیاهان در صورت ایجاد اشکال در یکی از سیستم های حرارتی (برای گلخانه هایی که از سیستم حرارتی مرکزی استفاده نمی کنند).
گلخانه های دوقلو - این گلخانه ها صرفاً به صورت دوقلو اجراء شده و همانند: گلخانه های تونلی دارای دیواره های قوسی در طرفین بوده و امکان استفاده از سطح زیر پوشش، در قسمتهای کناری برای کشت بیشتر گیاهان فراهم نمی باشد. از طرفی قیمت این گلخانه ها در حدود گلخانه های به هم پیوسته می باشد وهمانطور که در نمودارهای الف و ب ملاحظه می شود از نظر نسبتهای سطح تبادل حرارت به سطح زیر کشت، حجم هوای داخل به سطح زیر کشت و نیز سطح تبادل حرارت به حجم هوای داخل، وضعیتی بهتر از گلخانه های تونلی دارند. در مجموع می توان گفت که این گلخانه ها ازنظرمزایا و معایب چیزی مابین گلخانه های تونلی و به هم پیوسته می باشند
گلخانه های خانگی - این نوع گلخانه در ابعاد کوچک و برای استفاده شخصی در منزل و به منظور پرورش گیاهان زینتی یا سبزیجات و عموماً در مناطق سردسیر مورد استفاده قرارمی گیرند.
گلخانه های تونلی - این گلخانه ها ساده ترین و ارزانترین توع گلخانه های مدرن با پوشش پلاستیک می باشند که در واحدهایی با مقطع بخشی از دایره (یا شبیه به آن) اجراء می شوند.
ارزان بودن، نصب سریع و آسان، قابلیت کنترل بهتر شیوع بیماریها و آفات از یک واحد به واحد های دیگرو دریافت نور بیشتر در واحد سطح گلخانه به دلیل زیاد بودن نسبت سطح خارجی به سطح زیر کشت از محاسن گلخانه های تونلی می باشد و از معایب آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مصرف انرژی زیاد جهت گرمایش در زمستان به دلیل زیاد بودن نسیت سطح تبادل حرارت (سطح خارجی) به سطح زیر کشت.
- افزایش قابل توجه دمای داخل گلخانه در تابستان به دلیل زیاد بودن نسبت سطح در برابر تابش (سطح خارجی) به سطح زیر کشت.
- کم بودن حجم هوای در دسترس گیاه جهت عمل فتوسنتز(در زمستان) به دلیل پائین بودن نسبت حجم هوای داخل گلخانه به سطح زیر کشت.
- تاثیر سریع نوسانات درجه حرارت محیط بر روی دمای داخل گلخانه به دلیل بالا بودن نسبت سطح تبادل حرارت (سطح خارجی) به حجم هوای داخل و در نتیجه وارد آمدن شوک حرارتی به گیاهان و تاثیر منفی بر روی عملکرد آنها
- عدم امکان استفاده از سطح زیر پوشش در قسمتهای کناری برای بیشتر گیاهان (به دلیل قوس سازه در کناره ها)
- امکان سرمازدگی هر واحد گلخانه ای در صورت بروز اشکال در سیستم حرارتی آن (برای گلخانه هایی که از سیستم حرارتی مرکزی استفاده نمی کنند).
گلخانه های تحقیقاتی - این گلخانه ها عموماً جهت انجام تحقیقات در زمینه های کشاورزی، بیولوژی، ژنتیک و … کاربرد دارند که با توجه به این مطلب به انواع سیستمهای کنترل شرایط محیطی نظیر نور، دما، رطوبت، CO2 و… و نیز سیستم کنترل اتوماتیک این فاکتورها مجهز بوده و بسیار پرهزینه می باشند.
گلخانه های تجاری - گلخانه های تجاری با هدف تولید انبوه انواع گیاهان زینتی، سبزیجات، صیفی جات و میوه ها ایجاد می گردند. اسکلت این گلخانه ها از جنس پروفیل یا لوله گالوانیزه و پوشش آنها از پلاستیک، فایبرگلاس، شیشه و … می باشد.
گلخانه های با پوشش پلاستیک یا فایبرگلاس عموماً از سازه سبکتری برخورداربوده و در مقایسه با گلخانه های با پوشش شیشه ای بسیار ارزان می باشند وبه طور عمده به سه نوع تونلی، دو قلو و به هم پیوسته تقسیم بندی می گردند.
 
آشنایی با یزخی ضرائب عملکردی و مشخصات گلخانه های های مرسوم در ایران
 

ضریب انتقال حرارت انواع پوشش گلخانه بر حسب کیلوکالری در ساعت بر متر مربع
شیشه 5.43 فیبر شیشه 5.3 پلاستیک 5.79 پلاستیک دولایه 3.85
مقدار حرارت موردنیاز ١٠٠٠ متر گلخانه در شرایط ١۶ - درجه سانتی گراد در یک ساعت
226756.8 K Cal/h 221328 K Cal/h 249346 K Cal/h 165800 K Cal/h
 
 
 

مقدار گازوئیل مصرفی ١٠٠٠ متر گلخانه در شرایط ١۶ - درجه سانتی گراد در یک ساعت
شیشه 27 لیتر بر ساعت فیبر شیشه 26.5 لیتر بر ساعت پلاستیک 39.8 لیتر بر ساعت پلاستیک دولایه 20 لیتر بر ساعت
قیمت آزاد لیتری ٣٨٠ و دولتی لیتری ١۵٠ تومان
آزاد دولتی آزاد دولتی آزاد دولتی آزاد دولتی
10.260 4.050 10.070 3.975 15.124 5.970 7.600 3.000
 
 
 

مقدار گاز مصرفی ١٠٠٠ متر گلخانه در شرایط ١۶ - درجه سانتی گراد در یک ساعت
شیشه 24 m3/h فیبر شیشه23.4 m3/h پلاستیک 26.4 m3/h پلاستیک دولایه 17.5 m3/h
قیمت گاز متر مکعبی ۶٠ تومان
1.440 1.400 1.584 1.050
 
 
 

ارزش گازوئیل مصرفی در یک سال برای گلخانه ای به مساحت ۵٠٠٠ مترمربع با پوشش پلاستیک
ماه)*( 3 شب30)*( 10ساعت کار در یک شب )*( 5)*(قیمت یک ساعت ، ھزار متر)
نرخ آزاد تک لایه نرخ دولتی تک لایه نرخ آزاد دولایه نرخ دولتی دولایه
۶٨،٠۵٨،٠٠٠ تومان 26.865.500 تومان 34.200.000 تومان 13.500.000 تومان
 
 
 

ارزش گاز مصرفی در یک سال برای گلخانه ای به مساحت ۵٠٠٠ مترمربع با پوشش پلاستیک
ماه)*( 3 شب30)*( 10ساعت کار در یک شب )*( 5)*(قیمت یک ساعت ، ھزار متر)
  نرخ دولتی تک لایه   نرخ دولتی دولایه
26.865.500 تومان 13.500.000 تومان
 
 جهت کسب اطلاعات فنی می توانید با شماره 02166967620 و یا 09122074627 و یا 09392074627 تماس حاصل فرمائید.
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مهندسی آتی نگر مهر می باشد .