آخرین مقالات

NEWS

طرح توجیهی کشت زعفران گلخانه ای

dca88cf10267417bb0f77f57aac2e6ed.jpeg

برگزاری دوره نسخه خوانی

دوره علوفه هیدروپونیک

دورۀ لبنیات

پزشکان-و-دستیار-در-لباس-مجلسی-با-گوشی-پزشکی-در-زمینه-سفید-وکتور-ممتاز

تزریقات و پانسمان

(دستیار کنار پزشک)

دوره کمک پرستاری

دوره آموزشی ایده پردازی تا ثبت اختراع آتی  نگر برگزار می شود

دورۀ جلبک اسپیرولینا