بادکش و حجامت

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

2 روز

تاریخ برگزاری

21 - 22 تیر

روزهای برگزاری

چهارشنبه و پنجشنبه