تزریقات و پانسمان

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

4 روز

تاریخ برگزاری

شروع: 10 خرداد

روز های برگزاری

شنبه ها و دوشنبه ها

دوره های پیشنهادی

پیراپزشکی
طب سنتی
طب سوزنی