آموزش

تقویم آموزشی پرندگان تجاری و زینتی


پرندگان زینتی و تجاریبازگشت به تقویم
ردیف عنوان دوره تاریخ

شروع

تاریخ

پایان

 حضوری

(هزار تومان)

آنلاین

(هزار تومان)

خصوصی**

(هزار تومان)

 مجازی*

(هزار تومان)

شرح و توضیحات
۱ پرورش بوقلمون 01/07/27 01/07/28 680 580 ۲۵۰۰ 450 همراه با کار عملی
۲ پرورش بلدرچین  01/08/11  01/08/12 680 580 ۲۵۰۰ 450 همراه با کار عملی
۳ پرورش شترمرغ پرواری و مولد  01/08/26 01/08/27  780 680 ۲۵۰۰ 450 همراه با کار عملی
4 مدیریت پرورش مرغ گوشتی  01/08/18 01/08/19 700 600 ۲۵۰۰ 450 همراه با کار عملی
5 پرورش مرغ تخمگذار  01/5/12 01/5/13 700 600 ۲۵۰۰ 450 همراه با کار عملی
6 پرورش مرغ بومی 01/08/04 01/08/05 680 580 ۲۵۰۰ 450 همراه با کار عملی
7 پرورش کبوتر گوشتی خصوصی خصوصی ۲۵۰۰ 450 همراه با کار عملی
8 پرورش قرقاول خصوصی خصوصی ۲۵۰۰ 450 همراه با کار عملی
9 جیره نویسی طیور ( مقدماتی-پیشرفته)  خصوصی  خصوصی ۲۵۰۰ 450 همراه با کار عملی
10 کنسانتره نویسی و تهیه دان آماده طیور  خصوصی  خصوصی ۲۵۰۰ ۵۰۰ همراه با کار عملی
11 جیره نویسی شترمرغ   خصوصی   خصوصی ۲۵۰۰ ۴۵۰ همراه با کار عملی
12 جیره نویسی سایر طیور و ماکیان   خصوصی خصوصی ۲۵۰۰ ۴۵۰ همراه با کار عملی
13 پرورش زنبور عسل مقدماتی 01/07/20  01/07/21 680 580 ۲۵۰۰ 450 همراه با کار عملی
14 پرورش زنبورعسل پیشرفته(زهرگیری،تولید گرده،ژله رویال،زنبور درمانی خصوصی  خصوصی ۲۵۰۰ ۵۰۰ همراه با کار عملی
15 تلقیح مصنوعی زنبور و تولید ملکه  01/4/29  01/4/31 5000 4000 7000 همراه با کار عملی
16 پرورش و تکثیر قناری  خصوصی  خصوصی ۷۰۰۰ ۵۰۰ همراه با کار عملی
17 پرورش و تکثیر کرم ابریشم و نوغانداری خصوصی  خصوصی ۲۵۰۰ 450 همراه با کار عملی
18 پرورش غاز و اردک  تماس تماس ۲۵۰۰ 500 همراه با کار عملی
19 پرورش و تکثیر لارو مگس  تماس تماس ۷۰۰۰ ۵۰۰ همراه با کار عملی
20 پرورش کبک  تماس  تماس ۲۵۰۰ 450 همراه با کار عملی
21 پرورش و نگهداری طوطی سانان تماس تماس ۵۰۰۰ ۵۰۰ همراه با کار عملی
22 تلقیح مصنوعی بوقلمون تماس تماس ۴۵۰۰ ۱۵۰۰ همراه با کار عملی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.