آموزش

تقویم آموزشی کشاورزی و باغبانی

تقویم آموزشی کشاورزی و باغبانی

بازگشت به تقویم

ردیف                عنوان دوره                    تاریخ شروع     تاریخ پایان     شهربه حضوری    شهربه آنلاین       شهریه خصوصی      شرح1   گلخانه هیدروپونیک و خاکی (صیفی)        02/3/04        02/3/5

2  گلخانه هیدروپونیک ( توت فرنگی)

3  کشت راز بری

4  گلخانه هیدروپونیک کاهوی فرانسوی

5  فرمولاسیون محلول غذایی خصوصی

 

 

 

شرح۱گلخانه هیدروپونیک و خاکی (صیفی)01/07/2801/07/29680
580
۲۵۰۰به همراه بازدید از گلخانه۲گلخانه هیدروپونیک (توت فرنگی) خصوصیخصوصی

3000به همراه بازدید از گلخانه۳کشت رازبری خصوصی خصوصی

۳۵۰۰به همراه بازدید از گلخانه۴گلخانه هیدروپونیک کاهوی فرانسوی و کلمخصوصیخصوصی

۲۵۰۰به همراه بازدید از گلخانه۵فرمولاسیون محلول غذاییخصوصیخصوصی

۳۵۰۰به همراه بازدید از گلخانه۶ سازه و تجهیزات گلخانهخصوصیخصوصی

۳۵۰۰با بازدید از کارخانه و سازه ها۷کشت زعفران  گلخانه ای ائروپونیک  و خاکیخصوصیخصوصی

۲۵۰۰مشاوره و  راه اندازی۸تولید علوفه هیدروپونیک، جوانه و سبزیجات01/06/3101/07/01680
580
۲۵۰۰سفارش طراحی وساخت۹پرورش قارچ دارویی گانودرماخصوصیخصوصی

2500مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور۱۰

 

پرورش قارچ خوراکی 

 

02/3/29

 

 

02/3/28

 

680
580
2700مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور۱۱پرورش و تکثیر آلوئه وراخصوصیخصوصی

2800مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور۱۲احداث نهالستانخصوصیخصوصی

2800مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور۱۳تولید نشاءخصوصیخصوصی

۲۵۰۰مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور۱۴سبزیکاری -کشت سبزی گلخانه ایخصوصیخصوصی

3000مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور۱۵پرورش و کاشت گیاهان دارویی01/06/3001/06/31680
580
۲۵۰۰مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور۱۶کشت بافت گیاهی خصوصیخصوصی

4500به همراه کار عملی در آزمایشگاه۱۷پرورش گل شاخه بریدهخصوصیخصوصی

3000مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور۱۸تکنیک های نوین گل آرایی(گل فروشی)01/06/2801/06/292500

4500به همراه کار عملی و گل آرایی۱۹تکنیک های نوین گل آرایی(تشریفات)خصوصیخصوصی

4500به همراه کار عملی و ساخت۲۰پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی01/07/2101/07/22680
580
۲۵۰۰مشاوره و راه اندازی در سراسر کشور۲۱پرورش درختچه مینیاتوری – بنسایخصوصیخصوصی

3000همراه با کار عملی۲۲ساخت تراریوم و ویواریوم  01/07/1701/07/18900
800
3000همراه با کار عملی۲۳پرورش و نگهداری کاکتوسخصوصیخصوصی

۲۵۰۰همراه با کار عملی۲۴  باغبانی مقدماتی01/06/3101/07/1680
580
۲۵۰۰همراه با بازدید۲۵  ورمی کمپوستخصوصیخصوصی

۲۵۰۰همراه با کار عملی۲۶باغبانی پیشرفته  01/08/1101/08/12680
580
۲۵۰۰همراه با کار عملی۲۷تولید گل رز جاودانخصوصیخصوصی

۳۵۰۰همراه با کار عملی۲8کشت فیسالیس یا گیلاس زمینی تماستماس

4500همراه با کار عملی29تهیه نقشه UTM و تماستماس

۳۵۰۰۰همراه با کار عملی30آبیاری تحت فشارخصوصیخصوصی

۱۵۰۰۰همراه با کار عملی31پرورش بنفشه آفریقایی تماستماس

۳۵۰۰همراه با آموزش عملی32آشنایی با سموم کشاورزیخصوصیخصوصی

۳۵۰۰همراه با کار عملی33کاربرد پهباد درکشاورزی و خلبانیتماستماس

۹۰۰۰همراه با کار عملی34چگونگی بسته بندی محصولاتخصوصیخصوصی

۳۵۰۰همراه با کار عملی35 نقشه برداری با بهپاد و توتال استیشنتماستماس

6000همراه با کار عملی36پرورش زنجبیلتماستماس

2500
37پرورش گوجی بریتماستماس

38کشت کلم و کاهوی گلخانه ایتماستماس

39اصول تغذیه درختان میوه تماستماس

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.