​فیلم نمونه کلاس های آموزشی جیره نویسی

خدمات جامع جیره نویسی آتی نگر

جیره نویسی واحدها و مشاوره خوراک با اعزام کارشناس در سراسر کشور
1-مختص کارخانجات خوراک در سراسر کشور و تهیه کنسانتره و میکس 
2-مختص  واحدهای تولیدی دام - طیور - آبزیان

فروش و عرضه خوراک و جیره های آماده و ارسال به سراسر کشور