دستیار دندانسازی

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

2 ماه

تاریخ برگزاری

شروع: 8 مرداد

روز های برگزاری

یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه

دوره های پیشنهادی

پیراپزشکی
طب سنتی
طب سوزنی