دوره های طب سنتی و اسلامی

ATI NEGAR MEHR

 

 

 

دوره های طب سنتی و اسلامی

بادکش و حجامت
طب سنتی
2/000/000 تومان
دوره حضوری 2 میلیون تومان
دوره مجازی 1.5 میلیون تومان
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
زالو درمانی
طب سنتی
1/500/000 تومان
دوره حضوری 1.5 میلیون تومان
دوره مجازی 1 میلیون تومان
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
مزاج شناسی
طب سنتی
2/000/000 تومان
دوره حضوری 2 میلیون تومان
دوره مجازی 1.5 میلیون تومان
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی