دوره های طب سوزنی

ATI NEGAR MEHR

دوره های طب سوزنی

امبدینگ (کاشت نخ)
طب سوزنی
3/000/000 تومان
محبوب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
طب سوزنی مقدماتی
طب سوزنی
4/500/000 تومان
دوره حضوری با کار عملی 4.5 میلیون
دوره عمومی آنلاین با دو روز کار عملی 3.5 میلیون تومان
دوره آفلاین با ارسال فیلم های آموزشی دوره 1.5 میلیون
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
امکان پرداخت به صورت اقساطی
طب سوزنی گوش
طب سوزنی
5/000/000 تومان
محبوب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
طب سوزنی اسکالپ
طب سوزنی
5/000/000 تومان
محبوب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
طب سوزنی زیبایی
طب سوزنی
4/500/000 تومان
محبوب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی