دورۀ قارچ و زالو

دوستان آتی نگری توجه کنید که آخرین فرصت ثبت نام در دوره های آموزشی قارچ و پرورش زالو  پس هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام در این دوره های آموزشی مفید و کاربردی همراه با کارگاه عملی اقدام نمایید.

جهت اطلاع از تاریخ برگزاری دوره ها به تقویم آموزشی سایت مراجعه کنید و جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با موسسه تماس بگیرید. 02166967620 – 09392074626 – 09122074627