دورۀ نعل بندی

دوره نعل بندی مقدماتی و پیشرفته همراه با کارگاه عملی در حال تکمیل ظرفیت می باشد دوستانی که میخوان این دوره کاربردی رو بصورت کامل در آموزشگاه آتی نگر زیر نظر اساتید مجرب یاد بگیرن هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام در این دوره اقدام کنند. سرفصل دوره مقدماتی + پیشرفته :
۱. آشنایی با اندام های حرکتی
۲. آشنایی با ساختمان سم
۳. غبار سم های سالم
۴. غبار سم های معیوب با دارای نقص در اندام های حرکتی
۵. نعل بندی – بستن نعل – گرم یا سرد (سم های سالم – سم های معیوب یا اسبی که دارای نقص در اندام حرکتی است.)
۶. ساختمان نعل مناسب یا فرم دادن به نعل ساخته شده(استفاده از کوره و داغ کردن نعل –  قرارا دادن نعل  روی  سم  غبار شده- تراز کردن سم – بستن نعل که به درستی میزان بندی شده است.)
۷. ساختمان نعل طبی: (انتخاب تسمه – اندازه کردن تسمه – چکش کاری تسمه – خم کاری – شکل دادن – شیارزنی- سوراخ زنی- ایجاد سم با تسمه – میزان بندی نعل – تشخیص زمان مناسب نعل بندی – تراز کردن سم – مراقبت از سم)
۸. انواع نعل های طبی: (نعل های پوشیده – نعل های نیمه پوشیده – نعل های پنجه پوشیده –نعل های شاخه پوشیده- نعل های اسفنج پوشیده – نعل های پیازی)
۹. نعل های با قطر سنگین: (نعل اسفنج قطر دار – نعل سنگین و پوشیده)
۱۰. نعل های بریده: (پنجه بریده – پستانک بریده – نیم شاخه بیده – شاخه بریده – دو شاخه بریده(عینکی) – دو اسفنج بریده – اسفنج داخل بریده- طاق بریده)
۱۱. نعل های اسفنج متصل: (تخته ای – وصله ای- مراکشی اصلح شده – دم گنجشکی)
۱۲. نعل های اسفنج سراشیب و برگشته :(نعل لابروی- نعل لابروی اصلاح شده – نعل نیمه سراشیب)
۱۳. نعل های فلزی
۱۴. آشنایی با نواقص سم:
الف: نواقص تناسبی (سم های بزرگ وسنگین –  سم های کوچک – سم های تا به تا)
ب: نواقص وارثی (سم کف تخت –سم کف برجسته – سم کف پیازی – سم پاشنه فشرده – سم پاشنه طویل)
۱۵. سم های ناصاف و غیر شافول: (پاشنه کوتاه – پاشنه بلند – پاشنه خوابیده – سم یک ور – سم سگ دست – سم شیر دست – چراغ سم – چراغ سم مضاعف)
۱۶. نواقص جنسیتی (نرمه سم – سم خشک و ضعیف – لامینابتیس – سم متلاشی) 

جهت اطلاع از تاریخ برگزاری دوره ها به تقویم آموزشی سایت مراجعه کنید و جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با موسسه تماس بگیرید.     02166967620 – 09392074626 – 09122074627