دورۀ کمک پرستاری

دوستان آتی نگری یکبار دیگه با آموزش دوره کمک پرستاری با سرفصل های 

سرفصل ها شامل: 

 1. کنترل عفونت
 2. اورژانس
 3. بهداشت فردی
 4. اندازه گیری و ثبت علائم حیاتی
 5. رفع نیازهای پایه بیمار
 6. رفع نیازهای تغذیه ای بیمار
 7. رفع نیازهای دفعی بیمار
 8. مراقبت نوتقانی 
 9. مراقبت پس از مرگ
دروس تخصصی که شامل اصول و فنون کمک پرستاری است شامل:
 1. اخلاق و مقررات کمک پرستار
 2. ارتباط با بیمار
 3. آناتومی
 4. بهداشت عمومی
 5. بهداشت بیمارستان و مبارزه با عفونت های بیمارستانی
 6. تغذیه
 7. بیماری های داخلی
 8. مراقبت از بیماران عفونی
 9. مادران و نوزادان 
 10. ساختار بیمارستان و مراکز درمانی 
 11. احکام مرتبط با بهداشت درمان 
 12. دارو دادن و تزریقات جهت مطالعه بیشتر
کمک پرستاری یک دوره 10 روزه می باشد

جهت اطلاع از تاریخ برگزاری دوره ها به تقویم آموزشی سایت مراجعه کنید و جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با موسسه تماس بگیرید.     02166967620 – 09392074626 – 09122074627