فروشگاه

ATI NEGARE MEHR

 

 

 

 

دوره های دندانپزشکی

دستیار دندانپزشک
دندانپزشکی
4/500/000 تومان
دوره خصوصی 15میلیون حضوری یا انلاین
دوره عمومی با کار عملی 4.5 میلیون با مدرک داخلی
با مدرک بین المللی 3.5 میلیون
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
دستیار دندانسازی
دندانپزشکی
32/000/000 تومان
دوره عمومی با کار عملی 32 میلیون حضوری و مجازی
دوره خصوصی 80 میلیون
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
تعمیر تجهیزات دندانپزشکی
دندانپزشکی
10/000/000 تومان
دوره حضوری 10میلیون تومان
آنلاین 3 میلیون
دوره آفلاین با ارسال فیلم کامل دوره 2 میلیون
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی

 

 

 

دوره های طب سنتی و اسلامی

بادکش و حجامت
طب سنتی
2/000/000 تومان
دوره حضوری 2 میلیون تومان
دوره مجازی 1.5 میلیون تومان
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
زالو درمانی
طب سنتی
1/500/000 تومان
دوره حضوری 1.5 میلیون تومان
دوره مجازی 1 میلیون تومان
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
مزاج شناسی
طب سنتی
2/000/000 تومان
دوره حضوری 2 میلیون تومان
دوره مجازی 1.5 میلیون تومان
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی

دوره های طب سوزنی

امبدینگ (کاشت نخ)
طب سوزنی
3/000/000 تومان
محبوب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
طب سوزنی مقدماتی
طب سوزنی
4/500/000 تومان
دوره حضوری با کار عملی 4.5 میلیون
دوره عمومی آنلاین با دو روز کار عملی 3.5 میلیون تومان
دوره آفلاین با ارسال فیلم های آموزشی دوره 1.5 میلیون
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
امکان پرداخت به صورت اقساطی
طب سوزنی گوش
طب سوزنی
5/000/000 تومان
محبوب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
طب سوزنی اسکالپ
طب سوزنی
5/000/000 تومان
محبوب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
طب سوزنی زیبایی
طب سوزنی
4/500/000 تومان
محبوب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی

دوره های پیراپزشکی

تزریقات و پانسمان
پیراپزشکی
3/000/000 تومان
محبوب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
دستیار فیزیوتراپی
پیراپزشکی
3/000/000 تومان
دوره حضوری شهریه 3 میلیون تومان
دوره آنلاین 2 میلیون تومان
دوره آفلاین با ارسال فیلم کامل دوره 1.5 میلیون
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
فوریت های پزشکی
پیراپزشکی
4/500/000 تومان
پرمخاطب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
کمک پرستاری
پیراپزشکی
6/500/000 تومان
دوره خصوصی 18 میلیون حضوری یا انلاین
دوره عمومی با کار عملی 5.5 میلیون با مدرک بین المللی
با مدرک داخلی 12 میلیون
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
ماساژ سوئدی
تخفیف ویژه
2/700/000 تومان
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
قیمت اصلی 4/500/000
قیمت با تخفیف فقط 2/500/000
تکنسین داروخانه
پیراپزشکی
2/700/000 تومان
دوره حضوری 2.7 میلیون تومان
دوره آنلاین 2.2 میلیون تومان
دوره آفلاین با ارسال فیلم کامل دوره 800 هزار تومان
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
تکنسین اتاق عمل
پیراپزشکی
8/500/000 تومان
دوره خصوصی 18 میلیون
دوره عمومی با کار عملی 8.5 میلیون تومان
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
نگهداری از سالمند
پیراپزشکی
3/500/000 تومان
پرمخاطب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
مربی مهدکودک
پیراپزشکی
3/500/000 تومان
پرمخاطب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی

دوره های زیبایی و بهداشت

کاشت مو
بهداشت
10/000/000 تومان
دوره حضوری 10 میلیون کار با مولاژ
دوره مجازی 5.5 میلیون تومان
دوره آفلابن با ارسال فیلم کامل دوره 3.5 میلیون
دوره با کار عملی در کلینیک 50 میلیون
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
لیزر
بهداشت
5/000/000 تومان
مدرک بین المللی 3.5 میلیون تومان
مدرک دانشگاهی 5 میلیون تومان
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
کاشت ابرو
بهداشت
10/000/000 تومان
دوره حضوری 10 میلیون کار با مولاژ
دوره مجازی 5.5 میلیون تومان
دوره آفلابن با ارسال فیلم کامل دوره 3.5 میلیون
دوره با کار عملی در کلینیک 50 میلیون
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
پاکسازی پوست
بهداشت
3/500/000 تومان
پرکاربرد ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
ژل و بوتاکس
بهداشت
3/000/000 تومان
دوره خصوصی 5 میلیون تومان
دوره عمومی با کار عملی 3 میلیون تومان
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
ژل و بوتاکس(پیشرفته)
بهداشت
2/500/000 تومان
پرکاربرد ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
مراقبت پوست و مو
بهداشت
2/500/000 تومان
پرکاربرد ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
مشاوره پوست و مو
بهداشت
2/500/000 تومان
پرکاربرد ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
دستیار پزشک پوست و مو
بهداشت
3/500/000 تومان
پرکاربرد ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
PRP
بهداشت
3/500/000 تومان
پرکاربرد ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
مزوتراپی
بهداشت
3/000/000 تومان
دوره خصوصی 5 میلیون
دوره عمومی با کار عملی 3 میلیون تومان
حضوری یا انلاین و مجازی
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
میکرونیدلینگ
بهداشت
2/500/000 تومان
پرمخاطب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
پلاسما جت (پلکسر)
بهداشت
6/000/000 تومان
دوره حضوری 6 میلیون تومان
دوره آنلاین 3 میلیون تومان
دوره آفلاین با ارسال فیلم کامل دوره 2 میلیون تومان
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی

دوره های گیاهان دارویی و عطاری

عطاری یا خواص گیاهان دارویی
عطاری
2/500/000 تومان
دوره عمومی حضوری 2.5 میلیون تومان
دوره مجازی 1.5 میلیون تومان
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
کرم سازی
عطاری
2/500/000 تومان
دوره عمومی با کار عملی 2.5 میلیون تومان
دوره حضوری یا 1.5 میلیون تومان
دوره آفلاین با ارسال فیلم آموزشی دوره و جزوات 700هزار تومان
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
داروشناسی
عطاری
2/500/000 تومان
پرکاربرد ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر مجرب ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
صابون و شامپو سازی
عطاری
2/500/000 تومان
محبوب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
ساخت لوازم آرایش
عطاری
2/500/000 تومان
محبوب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
داروسازی گیاهی
عطاری
8/000/000 تومان
محبوب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
داروسازی شیمیایی
عطاری
9/000/000 تومان
محبوب ترین دوره
امکان شغلی زیاد
دارای مدرک معتبر و بین المللی
تحت نظر بهترین و با تجربه ترین اساتید
دارای سرفصل های کاربردی
امکان پرداخت به صورت اقساطی
دوره های پیشنهادی

ورق بزنید...⬅️