مزاج شناسی

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

2 روز

تاریخ برگزاری

1 و 2 تیر

روز های برگزاری

پنجشنبه و جمعه