مزوتراپی

مرکز علوم و فنون آتی نگر

شماره تماس: 66967620-021 – 66482031-021

مدت زمان دوره

2 روز

تاریخ برگزاری

31 خرداد و 1 تیر

ساعت برگزاری

چهارشنبه و پنجشنبه