کارگاه گل آرایی


دوره درحال ثبت نام *ظرفیت محدود می باشد*
سرفصل ها:
​​​​​​​#سبک های مدرن #اصول آرایش کلی گل ها #شناخت فرم گل ها و برگ #آموزش سبک های گل آرایی *انواع گل آرایی توپ رومیزی، مستطیلی،باشمع، گرد، بیضی،یکطرفه، * گل آرایی دسته گل عروس، دستبند گل، گل آرایی با شیشه ،سبد گل،ریسه گل جایگاه عروس