به نام خدا
سلام بزرگوار

آموزش های کاربردی با هدف تولید و اشتغال:

کارگاه آموزشی

گیاهان دارویی

در 3 روز حضوری یا مجازی

دوره عمومی حضوری 2.5 میلیون
یا
مجازی 1.5 میلیون

✅ شرکت برای عموم آزاد هست. مدت دوره 16 ساعت با کار عملی و بازدید از کارگاه فعال
✅ دوره خصوصی هر هفته در صورت اعلام متقاضی برگزار خواهد شد.
✅ خرید تضمینی بعد از آموزش و عقد قرارداد مدیریت فنی مقدور می باشد.
✅ مدارک لازم: عکس کارت ملی-عکس پرسنلی- فیش واریزی
مدرک مورد تایید جهاد کشاورزی اعطا می گردد.
در صورت درخواست مدرک فنی حرفه ای 1.5 میلیون شهریه اضافه می شود و کاملا اختیاری می باشد.

دوره گیاهان دارویی با سرفصل های جذاب و مدرک معتبر دوره و پشتیبانی آموزشی بار دیگر در آموزشگاه آتی نگر در حال برگزاری می باشد.