باسلام.موفق به راه اندازی ۲مجموعه تخصصی انتقال ژن . یکی در محمد شهر کرج و دیگری در بومهن تهران باظرفیت ۱۲۰۰راس شدیم.دامهای جوان بومی از نژاد افشار فاقد ژن چند قلوزایی در این مجموعه ها تهیه شده و پس از عملیات تلقیح مصنوعی آبستن از قوچهای حاوی ژن میشوند و نوزادان متولد شده همگی حاوی ژن چند قلوزایی (Fec b)هستند و به متقاضیان عرضه میشوند.امید است لیاقت اعتماد و حمایتهای شما را داشته باشیم

نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36